A Cs. és kir. Légjáró csapatok jelvényei

2017.02.11

A Cs. és kir. Légjáró csapatok pilóta és megfigyelő jelvényei, tipológia


Tábori pilóta jelvény

Az Osztrák - Magyar Monarchia repülőcsapatainak tevékenységéhez szorosan kapcsolódik az úgynevezett "tábori pilótajelvény", melyet meghatározott teljesítményekért adományozott a hadvezetőség.

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1912. szeptember 11.-én kelt legfelsőbb elhatározásával, az egyenruha jobb mellrészén lévő, zseben viselhető tábori pilótajelvényt rendszeresített a repülőgép vezető állomány számára.

A teljesítmény jelvényt, a léghajósosztály parancsnokának javaslata alapján, az összes tényleges és nem tényleges állományú olyan személyek részére adományozhatták, akik az időnként meghatározott repülési / bevetési feltételeknek megfeleltek.

Néhány leírás visszaemlékezés szerint valószínű, hogy az alapítás előtt is történt adományozás a tábori pilótajelvényekből, repülőtisztek részére.

A közös hadügyminisztérium 1913. február 22-én kelt, 243/1913. számú okirata szerint első alkalommal, 18 katonai pilóta részére történt adományozás.

Ekkor kapott tábori pilótajelvényt, többek között: Emil Uzelac alezredes, Petróczy István százados, Holeka Rudolf, Banfield Károly, Kenese Waldemar főhadnagyok, Flassing József, Schindler Alfréd hadnagyok.

A tábori pilótajelvény adományozási feltételei és a jelvény formája több alkalommal is változott. A Rendeleti Közlönyökben az uralkodó szabályozta az adományozás feltételeit. Időnként pedig módosította a mellen hordható reprezentatív kivitelű tábori pilótajelvényt.

A jelvény tulajdonosa használhatta neve után a "tábori pilóta" büszke címet!

Valószínű, hogy ez volt a prototípus! 1912-1913 között készült.

Ovális alakú zöld zománcozású tölgykoszorúra erősített, jobbra néző kiterjesztett szárnyú sassal. A koszorú találkozásánál, felül az osztrák császári korona, alul pedig fehér zománcmezőben, vörös betűkkel: F. J. I./ I. Ferenc József monogramja látható.

Mérete: 63 × 41 mm. Anyaga: tűzzománcozott bronz.

Ezt a típust a Wiener-Neustadt repülőtiszti iskolán végzett, kiváló minősítésű tisztek készítették a bajtársi összetartozásuk jelzésére.

Az ovális alakú, zöld színűre zománcozott tölgykoszorú felső illesztésénél látható az osztrák császár koronája, melyből alul két darab vörösre zománcozott szalag lóg. Lent a koszorúban pedig a fehér pajzsban az uralkodó monogramja illeszkedik: F. J. I. Középen helyezkedik el a bronzozott, balra néző sas. Létezik ezüst és bronz kivitelben, és miniatűr változatban is.

A sas hátulján, középen, a gyártó cég neve: Zimbler Wien VII. olvasható.

Mérete: 61 × 63 mm. Anyaga: tűzzománcozott bronz, illetve ezüst.

Létezik "K" (Károly) uralkodói jelzéssel is !!!

Az Osztrák-Magyar Monarchia a különböző frontszakaszokon alkalmazta légierejének egyes részeit. Általában a magasabb egységekhez szerveztek (csoportosítottak) egy repülőszázadot, de ezeket időnként feltöltötték vagy átcsoportosították.

A háború végére a Monarchiának már 74 különféle feladatra bevethető repülőszázada volt. Külön-külön alegységekbe szervezték a felderítő-, vadász- és bombázószázadokat. Több repülőszázad élén magyar nemzetiségű parancsnok szolgált.

Háborúban a tábori pilótajelvény adományozásának a következő feltételeknek kellett megfelelni:

"... Tíz eredményes ellenség feletti repülés, egyenként legalább két órás időtartammal annak feltételezésével, hogy a repülés távolsága az ellenséges tüzérségi vonalakon túl terjed. Az indulásnak és leszállásnak simán kell történnie..."

Mérete és formája hagyományos, a jelvény középső részét a balra néző hatalmas sas uralja.

A zöld babérkoszorú felső részén a császári korona, alul pedig az uralkodó monogramja látható, fehér zománcozott pajzsmezőben: F.J. I. Hátoldalán van a feltűzésre szolgáló pánt és a gyártó neve: I. ZIMBLER WIEN VII.

A ritka jelvény mérete: 61 × 63,5 mm.

1916. november 21-én elhunyt I. Ferenc József. Utóda Habsburg IV. Károly lett.

Átmenetileg csak annyiban változott a tábori pilótajelvény, hogy az F.J. I. monogram helyett, Károly király "K" névjele került a fehér tűzzománc pajzsra.

Ezt a típust 1917. első kilenc hónapjában adományozták.

IV. Károly a fiatal uralkodó igyekezett jobban figyelembe venni alattvalói nemzeti érzelmeit és hagyományait. Ez kifejezésre jutott abban is, hogy a jelképrendszerek is módosultak a következő évben. 1917. szeptember 10.-én alapította, illetve módosította a "Tábori pilótajelvényt".

A jelvény felső felére a császári korona mellé odakerült a magyar "Szent Korona" is. Alul pedig a zöld színű babérkoszorú találkozásánál már Károly monogramja helyezkedik el.

A új jelvény ovális alakú, zöld zománcozású koszorú közepén balra néző, kiterjesztett szárnyú sas illeszkedik. A koszorún felül a osztrák császári és magyar királyi "Szent Korona". Alul pedig "K", vagyis IV. Károly király monogramja látható, fehér zománcozású pajzsban.

A hátoldalán, a sas középső részén a "ZIMBLER" cég beütése olvasható.

A jelvény mérete: 41 × 61 mm.

Adományozások

Prototípus pilóta jelvény adományozási szám:

1913. február 22.-én 18 fő részére történt az első tábori pilóta jelvény adományozása.


Tábori pilótajelvény 1913 (1. és 2. típus) adományozási szám:

1913: 64 tiszt ebből 14 haditengerészeti tiszt

1914: 33 tiszt

1915: 26 tiszt és 81 legénység

1916: 54 tiszt és 164 legénység

1917: 95 tiszt és 199 legénység

+ 78 német és 3 bolgár adományozás összesen: 797 db


Tábori pilótajelvény (3. típus) adományozási szám: 

1918: 320 adományozás, ebből 137 tiszt és 183 legénység

Képgaléria


Tengerészeti pilóta jelvény 1915

A jelvényt Franz Till-től rendelte meg a hadvezetés, 50 darabot, ebből 23 darab adományozása ismert, a maradék 27 jelvény sorsa ismeretlen.


Az adományozottak névsora:

 • Linienschiffsleutnant Heinrich Huss
 • Linienschiffsleiutnant Gustav Klasing
 • Linienschiffsleiutnant Viktor Klobucar-Bukovina von Bunic
 • Linienschiffsleiutnant Franz Mikuleczky
 • Linienschiffsleiutnant Hugo Ockermüller
 • Linienschiffsleiutnant Hugo von Wiktorin
 • Linienschiffsleiutnant Wenzel Wosecek
 • Fregattenleutnant Gottfried Freiherr von Banfield
 • Fregattenleutnant Heinrich Fontain von Felsenbrunn
 • Fregattenleutnant Kurt Herzberg
 • Fregattenleutnant Alois Kaindl
 • Fregattenleutnant Konstantin Maglic
 • Fregattenleutnant Alfred Freiherr von Minarelli-Fitzgerald
 • Fregattenleutnant Glauko Prebanda
 • Fliegermaat Johann Molnar
 • Fliegerquartiermeister Ottokar Czaszlovsky
 • Linienschiffsleutnant Stephan Drakulic
 • Linienschiffsleutnant Karl Dum
 • Linienschiffsleutnant Demeter Konyovits
 • Linienschiffsleutnant Jakob Sturm
 • Fregattenleutnant Dragan Babic
 • Schiffsbauingenieur1. Klasse Ing. Theodor Weichmann
 • Maschinenbauingenieur 2. Klasse der Reserve Ing. Josef Mickl

Repülő megfigyelő jelvény 1917


1917. június 9.-én alapították a 25089. számú rendelettel.

 • 1917-ben 602 adományozás
 • 1918-ban 235 adományozás, összesen 837 adományozás történt.
 • Szövetséges nemzetek katonáinak történt adományozás nem ismert.

Tengerészeti pilóta és megfigyelő jelvény 1918


Mindkét jelvényből 200 - 200 darabot rendeltek meg Josef Zimblertől, 15,50 Koronás darabáron. Az adományozási szám ismeretlen.


Légjáró csapatjelvény tervezetek

A fentieken kívül még sok más jelvény és jelkép kapcsolható az új fegyvernem tagjaihoz, köztük sok sapkajelvény, és gallérjelvény, de az már más témakör.

A jelvények egy részéhez miniatűr változat is készült, az esetek egy részében az adományozás dobozzal együtt történt.

Sajnos mondanom sem kell, rengeteg hamisítvány kering a gyűjteményekben ezekből az attraktív jelvényekből.

Összeállította: ÁI

Források