A Nemzeti Áldozat jelképei a Monarchiában

2017.01.27

A Nemzeti Áldozatkészség szobrai és jelvényei a Monarchiában


Az első ilyen szobrot 1915 márciusában, Bécsben állították fel, és a "Wehrmann im Eisen" nevet kapta. Magyarul Vasharcos, Vaskatona vagy Vasvitéz néven került be a köztudatba. (Egy külön poszt fog szólni a bécsi szoborról!)

A szobor alapötletét az Európa-szerte elterjedt, a magyar néprajzi szakterminológiában vastuskónak, "Stock im Eisen"-nek nevezett objektum adta. Általánosan elterjedt középkori szokás volt, hogy a nevesebb városok bizonyos pontján álló fába, oszlopba az arra járó vándor mesterlegények szöget vertek be annak emlékére, hogy megfordultak ott.

Győrben még ma is látható a műemlékké nyilvánított Vastuskó az egyik Széchenyi téri ház mellett.

Az 1915-ös bécsi szoborhoz kapcsolódó propaganda szerint a mesterlegények szögbeveréssel fejezték ki büszkeségüket, hogy ott jártak a birodalom fővárosában, Bécsben, most pedig mindenki szögbeveréssel fejezheti ki büszkeségét, hogy e nagy időkben osztrák lehet.

Az első világháború éveiben bizonyos összegért bárki szöget vagy lemezt vásárolhatott, amit aztán beverhetett a faszoborba.

Az így befolyt adományokat a háború károsultjainak megsegítésére fordították. Felavatása után tehát a szobor megalkotójától függetlenül folyamatosan módosult, alakult. Lényegében akkor készült el végleges formában, amikor a lakosság által jótékony céllal megvásárolt szögek vagy lemezek teljesen beborították.


Vaskatona, Vaskorona, Vaspajzs

A bécsi példát más országokban is követték. A felavatott figurális ábrázolások elsősorban középkori páncélos vitézek vagy első világháborús katonák voltak, de más objektumok is készültek, például pajzsok, keresztek, kapuk stb., vagy akár tengeralattjáró és ágyú is.

A bécsi Vasvitéz után Berlinben szeptember 4-én egy élő személy, Hindenburg tábornok monumentális 13 méter magas és 26 tonna súlyú szobrát leplezték le, Budapesten pedig 1915. szeptember 15-én a Deák téren avatták fel Sidló Ferenc alkotását, egy magas talapzaton álló Mátyás korabeli lovas szobrát.

Több magyarországi vidéki városban is állítottak valamilyen "nemzeti áldozatkészség szobrot", s országszerte pénzt gyűjtöttek a budapesti szoborra elhelyezendő szögekre, pikkelyekre.

A szobrok nagy részét azonban a háború végére sem sikerült teljesen beborítani, tehát nem váltak vassá.

Kevéssé ismert tény, hogy a budapesti és a berlini szobrot is jóval megelőzte a Pozsonyi Színház előtt 1915. május 23-án felállított Vashonvéd (Rigele Alajos alkotása), amelynek elkészítését Szapáry Ilona grófnő kezdeményezte, a szögekből összegyűjtött összeget pedig a rokkantak megsegítésére, a pozsonyi Invalidus otthon támogatására szánták.

A budapesti szobrot nemcsak az felavatott pozsonyi Vashonvéd, hanem az 1915. augusztus 20-án leleplezett pöstyéni Vaskorona (a szent korona kifaragott mása) is megelőzte a sorban (a Pöstyéni Újság tanúsága szerint itt eredetileg Vas Frigyest akartak állítani).

Az eddigi adatok alapján tehát elmondhatjuk, hogy a "nemzeti áldozatkészség szobrai" kategóriában a pozsonyi volt az első, a pöstyéni pedig a második, amelyet a korabeli Magyarország területén felavattak.

A mai Szlovákia területén az említett két szobron kívül még Nyitrán, Komáromban, valamint Losoncon felállított objektumokról van tudomásunk.

Nyitrán 1915 októberében leplezték le a Vasturult, s a helyiek a pöstyéni Vaskoronához kapcsolódó albumhoz hasonlóan itt is emlékkönyvet nyitottak, amelyben megörökítették valamennyi adományozó nevét.

A Pöstyéni Újságban közölték a Vaskoronához kapcsolódó emlékkönyv teljes szövegét is, részletesen felsorolva valamennyi személy nevét, akiknek a legkisebb mértékig is közük volt a Vaskoronához vagy az albumhoz.

Elgondolkodtató, hogy bár a szövegben hangsúlyozzák, mennyire el vannak telve hálával az elesettek iránt, egyetlen pöstyéni áldozat nevét sem említették meg.

Losoncon 1915 novemberében avatták fel a páncélos Nógrádi vitéz szobrát, amelyet a városi laktanyában lábadozó egyik katona faragott.

Komáromban 1916-ban vetették fel egy köztéri vashonvéd felállításának az ötletét, másokkal együtt Hajós Alfrédot is megbízták a terv elkészítésével, azonban eddig semmi nyoma nem található annak, hogy felavatták volna. A komáromi római katolikus plébánia épületében, a helyi leányegyesület boltjában viszont még 1915 decemberében elhelyezték a nemzeti áldozatkészség pajzsát, az ebbe bevert szögek eladásából összegyűlt pénzt a hadiárvák támogatására fordították.

Trencsénben ugyancsak tervbe vették egy szobor állítását, de valószínűleg ez sem készült el.


Szegbeverés a humanizmus oltárán

A korabeli források szerint azoknak a településeknek a lakói is részt vettek a nemzeti áldozatkészség szobraival kapcsolatos pénzgyűjtésben, ahol nem állítottak ilyen emléket.

A Budapesten felállított, úgynevezett központi szobor pikkelyeire az ország különböző pontjairól érkeztek adományok, sokszor egészen kis összegek is, de az említett többi szobor esetében is így volt.

A Magyarországon felállított szobrok között egy másik Rigele - alkotás is található, Székesfehérváron ő kapta a megbízást a Vértes Vitéz néven ismert szobor elkészítésére.

A hársfából faragott, 1915. szeptember 8-án a városháza előtt felavatott alkotás ma is megvan, restaurálva a Szent István Király Múzeum folyosóján látható.

Mivel a szobrok fából készültek, hogy megvédjék őket az időjárás viszontagságaitól, kis pavilont készíttetek föléjük, és arra is volt példa, hogy télen zárt helyre vitték őket.

"A színház-téri kis barokk pavillon lakója tegnap ideiglenesen elhagyta helyét, melyen pünkösd vasárnapja óta állott és a testébe fogadott vasszögek ellenértékeként már több mint negyvenezer koronával gyarapította a pozsonyi és pozsony megyei rokkant katonák alapját (...)

Vigyázni kell a szoborra a külsőségek tekintetében is, s nehogy a szokatlanul korán beállott téli időjárás rozsdássá tegye a »Vashonvédet«, a hideg évszak idejére elszállították helyéről. (...)"

A »Vashonvéd« a vármegyeházán is nyitva áll a nagyközönség előtt s ezen túl is akár egyesek, akár küldöttségek áldozhatnak szegbeveréssel a humanizmus oltárán" - olvasható a Nyugat-magyarországi Híradó 1916. december 3-án megjelent számának 5. oldalán, A Vashonvéd - téli szállásában címmel megjelent hírben.

Pöstyénben a Vaskoronát egy üvegburával védték az időjárás viszontagságaitól, később zárt helyiségbe vitték át.

A Pöstyéni Újság 1915. november 22-i számában ezzel kapcsolatban közölt hírből az is megtudható, hogy a felavatás óta milyen összeget eredményezett a szögbeverés:

"Az augusztus 20-án felavatott "Szent István vaskoronája" eddig 5446 korona 95 fillér tiszta jövedelmet hozott a nemes célnak.

A Vaskoronát legközelebb a főszolgabírói hivatal egyik helyiségébe viszik, s ott marad egész télen át. Szögeket ugyanott naponta délelőtt 9-12-ig s délután 3-6-ig lehet beverni."

Nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Birodalom területén állítottak ilyen szobrokat, hanem például Törökországban, az USA-ban és Argentínában is megjelentek a különféle objektumok, melyekkel adományokat gyűjtöttek a szövetségeseknek.

Ma már reménytelen vállalkozás lenne egy teljes lista elkészítése, mivel az első világháborút követően nagy részük elpusztult. Mivel nem minden esetben beszélhetünk művészi alkotásról, gyakran éppen ezért nem kerültek be a múzeumok gyűjteményébe.

Sok szobor emlékét csak a korabeli képeslapok őrizték meg az utókor számára, így volt ez a Vashonvéd és a losonci Nógrádi Vitéz esetében is. (A pozsonyi Vashonvéd cseh katonák általi megsemmisítéséről 1919-ben egy Havas József nevű diák írt verset, amelyet a Pozsonyban kiadott Turul című diáklap közölt.)

Más szobrokhoz hasonlóan a Vashonvédról is készültek miniatűr változatok, amelyeket jótékony célokra árusítottak, s a magyar királyi 113. honvéd gyalogezred bronzplakettjén ugyancsak megörökítette a művész az alakját.


A katonaszobrok reneszánsza

Az utóbbi években magyar nyelvterületen is egyre nagyobb figyelem fordul a háborús emlékművek felé, a nemzeti áldozatkészség szobrainak utóélete is figyelemre méltó.

A jelenség szorosan kapcsolódik a rendszerváltás után egyre erősödő hadiromantikához és hőskultuszhoz.

A kolozsvári Kárpátok Őre szobornak a közelmúltban három másolata is elkészült: kettő Magyarországon (2002: Szilvásvárad, 2010: Budakalász), egy pedig Erdélyben (2013: Csíkcsomortán), azonban az eredetitől teljesen eltérő ideológiai céllal.

Ma már szó sem esik róla, hogy 1915-ben mi volt az állítás oka. A magyarországiak Trianon-emlékműként funkcionálnak, ezt a budakalászi emlékmű felirata egyértelművé is teszi.

A nemzeti áldozat szobrai a Monarchia területén

Ausztria, Bécs és környéke

 • Alsergrund (Bécs): Vas Erdész
 • Bécs (pontos helye ismeretlen): Vas Tengeralattjáró
 • Bécs: Vas Postáskürt a Kereskedelmi Minisztériumban
 • Favoriten (Bécs): a Tengerészegyesület Tölgy tengeralattjárója
 • Floridsdorf(Bécs): Hötzendorf tábornok tölgyszobra, állítatta a "Neu-Brasilien" Kertbarát Egyesület
 • Floridsdorf: Vaspajzs, az Északi Vasútállomás peronján
 • Grinzing: Vastuskó
 • Hetzendorf (Bécs): Vaskereszt
 • Hietzing: Vaskatona "A Fehér Angyalhoz" címzett fogadóban
 • Innere Stadt (Bécs): Vaskatona az Akadémia Gimnáziumban
 • Kaiserebersdorf: Vas Birodalmi Sas, a 46. Landwehr- Feldhaubitz- und Kanonendivision laktanyájában
 • Landstraße (Bécs): A Német Lovagrend (vas) nagymesterének szobra
 • Landstraße (Bécs): Vas Tábori tarack, állítatta a cs. és k. Landwehr-Feldhaubitzendivision
 • Leopoldstadt (Bécs): Vas Szanitéc, a 2. sz. Tartalékkórházban (ReservespitalsNo 2)
 • Leopoldstadt: A Tüzéregyesület Védelmi Pajzsa, készítője MoritzSchindler
 • Meidling (Bécs): Vaspajzs a Karl Ludwig Gimnáziumban
 • Penzing (Bécs): Vaskatona a Baumgartner Kasinoban
 • Rodaun (Bécs): Vaspajzs a település Templomterén
 • Roßau (Bécs): Grünentorgasse 18. sz. alatti étteremben lehetőség volt egy asztallapba történő szegbeverésre
 • Stammersdorf (Bécs): Vaspajzs, a Férfi Daloskör állíttatta
 • Wieden (Bécs): 3 különböző Vaspajzs

Ausztria egyéb települései

 • Alberndorfin der Riedmark: Vaspajzs
 • Amstetten: Vaskatona
 • Az Osztrák Hadiözvegy és hadiárva alap által állított Vas tengeralattjáró
 • Bad Ischl: Vaspajzs az Adria-Kriegshospizes címerével
 • Baden (Niederösterreich): Vaskatona, Badener Rolletmuseum-ban található meg
 • Berndorf: Medve a barlangjában szobor, állíttatta Arthur Krupp
 • Dorfgastein: Vaspajzs
 • Enns: Vas havasigyopáros pajzs, jelenleg a Tiroler Kaiserschützenmuseum-ban található meg
 • Ernstbrunn: Vaspajzs
 • Feldbach: Vas népfelkelő szobor
 • Feldkirch: Vaspajzs
 • Gmunden: Vaskatona
 • Graz: 2 Vaskatona, a "Stájer Vaskatona (népfelkelő)" és a 27. gyalogezred Vaskatonája
 • Hall in Tirol: a 14. Landwehr ezred Vaspajzsa
 • Innsbruck: Vaskatona, jelenleg a Tiroler Kaiserschützenmuseum-ban található meg
 • Kaumberg: Vaspajzs
 • Klosterneuburg: Vaspajzs
 • Königstetten: Vaspajzs
 • Krems an der Donau: Vaspajzs
 • Kritzendorf: Mozaik 30 ezer kődarabból a Birodalmi sas és császári korona mintájára "Gott zur Ehr - dem Vaterland zur Wehr - für unser Heer" és "1914 - 1916 felirattal
 • Leoben: a 4. Landwehr gyalogezred pótzászlóaljának Vaspajzsa
 • Linz: Vaskatona
 • Marchtrenk: orosz hadifoglyok által készített asztal, mely az egykori hadifogolytábor Víztornyában volt kiállítva, szegbeverési céllal
 • Mödling: Vas mozsár (tüzérség) 30,5-es Skoda mozsár alakú
 • Mürzzuschlag: Vaspajzs a vasútállomáson
 • Reutte: Hadsegélyező kártya, a Vaskatonák felállításához hasonlatos céllal, "Wehrmann Wappensäule Reutte" felirattal
 • Ried im Innkreis: egy Vaskereszt alakú Vaspajzs
 • Salzburg: "Szolgáló Szász" szobor
 • St. Georgen im Attergau: vaspajzs, ma is megtekinthető
 • St. Pölten: Vaskatona
 • Stockerau: Vas tölgylovas
 • Ternitz: Vas gránát
 • Vöcklabruck: csak egy Vaskatona szobor miniatúra ismert
 • Wels: I. Maximilián császár címere kardokkal és országalmával
 • Wiener Neustadt: emlékhely
 • Wieselburg: Vaskatona
 • Wörgl: Vaslovag

A Monarchia további területei

 • (Asch - most Csehország): Vaskatona
 • Budapest (Magyarország): A Nemzeti Áldozatkészség Szobra (maradványai a Kiscelli Múzeumban találhatóak)
 • Cheb (Eger - most Csehország): Vaspajzs
 • Czernowitz (most Ukrajna): Vaskatona
 • Drohobycz (most Ukrajna): Vaskatona
 • Dvorce u Bruntálu (Hof- most Csehország): Vaspajzs, "Mit vereinten Kräften"felirattal
 • Győr (Magyarország): sorsa ismeretlen
 • Kolozsvár az egykori Klausenburg (most Románia): A Kárpátok Őre
 • Lemberg (most Ukrajna): Vaskatona
 • Losonc (most Szlovákia): Vasvitéz, sorsa ismeretlen
 • Meran (most Olaszország): Vas Mihály szobor
 • Nagyszeben, az egykori Hermannstadt, Erdélyben (most Románia): Vashonvéd
 • Nyitra (most Szlovákia): Vasturul, sorsa ismeretlen
 • Opava (Troppau - most Csehország): Vaspajzs
 • Pola (most Horvátország): Vas Világítótorony, 2,5 m magas volt
 • Pozsony (most Szlovákia): Vashonvéd
 • Pöstyén (most Szlovákia): Vaskorona, sorsa ismeretlen
 • Prága (most Csehország): Vaskatona és Vashonvéd (a Morvaországi német nemzetiségűek által felállítva)
 • Sopron (Magyarország): Vashonvéd, mai napig megtekinthető
 • St. Ulrich in Gröden (most Olaszország): Vas Keresztes lovag
 • Sterzing (most Olaszország): Vaspajzs
 • Szeged (Magyarország): Vashonvéd, mai napig megtekinthető
 • Székelyudvarhely (most Románia): Vasszékely
 • Székesfehérvár (Magyarország): Vas Vértes, mai napig megtekinthető
 • Szombathely (Magyarország): Vas vitéz, sorsa ismeretlen
 • Varnsdorf (Warnsdorf - most Csehország): a város Vascímere

A történelmi Magyarország területén 18 db áldozatkészség szoborról van tudomásunk, 7 db a mai Magyarország területén, 6 db Erdélyben, 4 db Felvidéken és 1 db pedig a vajdaságban volt felállítva.

Ezek a szobrok kevés kivételtől eltekintve elpusztultak.


A budapesti Nemzeti Áldozatkészség Szobra és jelvénye


1915 tavaszán a Gyorssegély - Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal létrehozta a Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó bizottságot. Céljuk egy olyan fából készült szoborfelállítása volt, amelyre egy meghatározott pénzösszeg ellenében fémlemezkéket szögelhettek az adományozók.

A szobor elkészítésére Sidló Ferenc szobrászművészt kérték fel.

A Nemzeti Áldozatkészség Szobrát 1915. szeptember 12.-én avatták fel a Deák téren, az Anker Biztosító társaság székháza előtt. Az avatáson maga a miniszterelnök, Tisza István is jelen volt, az ünnepi beszédet Csermoch János, Magyarország hercegprímása tartotta.

A szobor korabeli helye:

 https://www.kozterkep.hu/maps#lat=47.497964459195856&lng=19.05513435602188&zoom=21&focus_artpiece=3622

A szobor feltűnően hasonlít Andrea Veroccio Velencében található alkotásához, Don Colleoni zsoldosvezér lovas szobrához.

A szobor fából készült, amelyre néhány korona ellenében egy fémlemezt szögelhettek az adományozók. Az adományozásról emléklapot is kaptak, amelyen feltüntették, hogy pontosan hová illesztették fel a lemezt, amelybe sokan a nevüket is bele üttették.

Érdekes videó a szoborról:

https://youtu.be/8RZ8Esfk1PY

A jelvény

2 koronáért lehetett megvásárolni a Nemzeti Áldozat Jelvényét, továbbá a szobrot ábrázoló képeslapok árából is 10, esetenként 20 fillér a Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó bizottságot illette meg. A jelvényeket a Berger Márkus tulajdonában álló budapesti illetőségű Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár készítette. A zöld színű jelvény függőleges és vízszintes tűvel is készült. A kék zománcozású, darabszámában ritkább jelvényeket a Szobor Végrehajtó Bizottság tagjai vásárolhatták meg. A kék zománcú jelvénynek készült gomblyuk miniatűr és frakklánc miniatűr változata is.

A hadsereg-főparancsnoksági körlevél is buzdította a katonákat a jelvény vásárlására, viselésére. (K. u. K. Armee - Oberkommando. Pers. Nr. 6596. 1916. március 30.)

2 év alatt 450.000 korona volt a bevétel, amelyen az Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal fele-fele arányban osztozott meg. A befolyt összeget a hadirokkantak, valamint a hadiárvák és özvegyek támogatására fordították.

A háború vége után a szobrot megrongálták, 1919. május 1.-én a kommunisták fölé paravánt emeltek. 1924 novemberében a szobrot eltávolították a Deák térről, és a Ludovika udvarán állították fel, itt a szobrot helyreállították, és a II. Világháború végéig itt volt megtekinthető.

A háború után a szobrot szétdarabolták, és darabjai a Kiscelli Múzeumba illetve a Hadtörténeti Múzeum raktárába kerültek. 60 éven át a nagyközönség nem láthatta az alkotást. A HM 2008-as "Reneszánsz Év" Corvin Tükör című kiállítás alatt néhány hónapig az érdeklődők megtekinthették a szobor fejét.

Írta: Á I

Korabeli tudósítások a budapesti szobor avatásáról

A KERT, 1915

A nemzeti áldozatkészség szobra.A múlt napokban irt már a fővárosi sajtó arról a hivatásában és czéljában gazdag és áldásos akczióról, a melynek tárgya a jótékonyság pánczéljávai beborítani egy fából faragott hatalmas lovasszobrot.

Ez a szobor a nemzeti áldozatkészség szobra lesz, a melynek pikkelyeit a jóság, a hála s a segítés vágya fogja a szobor fatestére reárakni.

Az akczió lelkes végrehajtó-bizottsága hatalmas szervezési munkájával immár elkészült s örömmel értesít bennünket arról, hogy ö cs. és kir. Felsége apostoli királyunk legkegyelmesebben jóváhagyta az akcziót s megengedte, hogy a nemes és áldásos mozgalom védőségét Auguszta kir. föherczegnő és Károly István kir. föherczeg Ö fenségeik elfogadhassák s egyben az egész fenséges udvar támogassa, megbízván Károly István kir. föherczeget különösen azzal, hogy Ő felsége nevében a szobron ily lemezt helyezzen el.
A fenségek védősége alatt gróf Tisza István m. kir. miniszterelnök, Csernoch János bíboros herczegprímás és báró Hazai Samu m. kir. honvédelmi miniszter vállalta el az akczió díszelnöki tisztét, míg egy nagybizottságnak és hölgybizottságnak s azok többtagú elnökségének megalakulása a végrehajtó-bizottság országos szervezési munkájával kapcsolatban most van folyamatban.

A szobor végrehajtó-bizottságának tagjai :

Kirchner Herman cs. és kir. altábornagy, a m. kir. Honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatalának vezetője és Lónyay Sándorné, az Auguszta gyorssegélyalap ügyvezető-igazgatója elnöklete alatt : gróf Wilczek Frigyesné, dr. VrabélyArmánd m. kir. honvédelmi miniszteri osztálytanácsos, a hadsegélyző hivatal vezetője alelnökök, gróf Wilczek Frigyes nyug. főispán, a hadsegélyző népjóléti bizottság elnöke.

Róna József, a képzőművészek országos egyesületének elnöke, Szávozd Richárd földbirtokos, a hadsegélyző hivatal tagja, Basch Árpád festőművész, a képzőművészek országos egyesületének választmányi tagja, dr. Kovács István ügyvéd, a hadsegélyzőhivatal titkára, - ügyvezető : dr. Oroszy Géza ügyvéd, a hadsegélyző hivatal propaganda- és gyűjtőosztályának vezetője és dr. Kiszely Tibor jegyző.


Örömmel üdvözöljük a hivatásában oly nemes akcziót s bizalommal vagyunk az-iránt, hogy az a magyar társadalom, a mely odaadta aranyát vasért, sietve fogja a nevekkel ellátott pikkelyszerű lemezekkel be borítani, - a jótékonyság pánczél jávai emlékké emelni azt a hatalmas szobrot, a melynek áldásos czélja : gyűjteni a szenvedőknek, az elesett hősök özvegyei és árváinak s a háború rokkantjainak.


Úgy értesülünk, hogy a végrehajtó-bizottság abból kiindulva, hogy a nemes akczióban leendő részvételt bárkinek is lehetővé tegye, a nevekkel ellátott lemezek árát 2 koronától kezdődőleg állapította meg: a törvényhatóságok nagyobb adományaik révén czimereiket helyeztetnék el a szoborra s készséggel vétetnek figyelembe a városoknak, testületeknek, társaságoknak és egyes családoknak is ugyancsak czimerrel vagy nagyobbszeriű lemezeken leendő megörökítés iránti óhajai is.

A bizottság ezenkívül még egy a nemzeti múzeumban elhelyezendő s elsőrendű művészek által tervezett és készített pergament-emlékkönyvben is megörökíti mind-azok neveit, a kiknek pikkelyes lemezei hazafias áldozatot képviselnek.

Az akczióban résztvevők még hivatalos emléklapot is kapnak, valamint egy igen ízléses kivitelű külső jelvénnyel is dokumentálni fogják az áldásos és történelmi emlékezésű akczióban történt részvételüket.
A végrehajtó-bizottság úgy kontemplálja, hogy tekintettel a szobor ünnepélyes felavatására, a pikkelyes lemezek elárusítását f. évi július hó 20-án lezárja.


A bizottság helyiségei a parlamentben vannak, ahol A nemzeti áldozatkészség szobrának végrehajtó bizottsága készséggel ad minden érdeklődőnek felvilágosítást. Ugyanide küldendők mindennemű pénz-adományok.


PESTI NAPLÓ, 1915. szeptember 13. hétfő

NAPI HÍREKA Nemzeti Áldozatkészség SzobraA király képviselője ünnepiesen felavatta.Vasárnap délelőtt avatták fel ünnepiesen a Nemzeti Áldozatkészség Szobrát. Országos jellegű volt ez a szép ünnepség s egyúttal gyönyörű kifejezése is annak a hatalmas eredményeket mutató, páratlanul lelkes áldozatkészségnek, amellyel az egész nemzet részt vesz a háború kezdete óta a hadsegélyezésben.

Ez a faszobor, melyet ércpikkelyekkel fognak bevonni a hadiárvák, özvegyek és rokkantak javára, Mátyás király korabeli vitézt ábrázol, s ércpikkelyekkel való bevonása után nagyszerű emléke lesz a jövőben a nemzeti áldozatkészségnek.

Már vasárnap megkezdődött ércpikkelyekkel való bevonása és amikor egy-egy ércpikkelyt beleütött a kalapács, úgy tetszett a lelkesült közönségnek, mintha a messzehangzó kopácsolások a nemzet szívének robbanásai leltek volna.

Az egész ország elküldte képviselőit erre a magasztos ünnepségre, vármegyék, városok vezetőemberei ott sereglettek a szobor körül, jelképezve a magyar nemzetet, mely hálával és szeretettel gondol hőseinkre és nem feledkezik meg róluk, árváikról és özvegyeikről.

A magyar Himnuszt játszotta a zenekar, amikor a király képviselője, Károly István főherceg megjelent a szobor lépcsőzetén.

A fenséges hangok zengése után magyar nyelven tolmácsolta a főherceg a király köszönetét a nemzetnek.

Mikor a beszéd után újból felhangzott a Himnusz, mélységes meghatottság lepte meg az egész közönséget, amelynek soraiban ott voltak a magyar, német, török uralkodócsaládok képviselői, polgári és katonai hatóságának küldöttei s az ország zászlós urai is.

Az ünnepségről a következő tudósítás szól:Lobogók lengtek a házak ormán vasárnap reggel végig a Károly-körúton, a Vilmos császár-úton és a Deák Ferenc - téren. A Nemzeti Áldozatkészség Szobra körül a Deák Ferenc - téren már a kora délelőtti órákban gyülekezett a közönség és a rendőri kordonon kívül foglalt helyet. A kordonon belül, szemben a szoborral állott az udvari sátor.

Nehéz, piros szőnyeg vezetett a bíbordíszítésű baldachinhoz. Az udvari sátor körül gyülekeztek a polgári, katonai és egyházi méltóságok. Tizenegy órakor érkeztek meg az udvari automobilok a várból. A zenekar az uralkodóház himnuszát játszotta.

Auguszta főhercegasszonyt, aki leányával, Zsófia főhercegnővel és Majthényi Anna udvarhölggyel jött, gróf Tisza István miniszterelnök, báró Hazai Samu honvédelmi miniszter és Csernoch János hercegprímás fogadták. Pár perccel utána érkezett meg Károly István főherceg.

A király képviselője, gróf Széchenyi sorhajó-hadnagy, főhadsegéd kíséretében. Auguszta főhercegasszony vöröskeresztes ápolónői ruhát, a főherceg pedig tengernagyi egyenruhát viselt.

Az udvari sátorban gróf Wilezek Frigyesné és Lányai Sándorné fogadták a hölgybizottság nevében a főhercegi vendégeket. Gróf Wilezek Frigyesné nemzeti-színű szalaggal díszített pompás virágcsokrot nyújtott át Auguszta főhercegnőnek.

A katonazenekar rázendített a Himnuszra. Károly István főherceg és Auguszta főhercegnő az udvari sátorból a szobor elé vonultak s felállottak a szobor talapzatára.

A Himnusz utolsó akkordjaink elhangzása után Károly István főherceg a szobor talapzatára állva felolvasta a király üzenetét.
- Ő császári és apostoli királyi Felsége, a király, akit itt képviselni szerencsém van, királyi üdvözletét küldi a jelenlévőknek.

Meg vagyok bízva azzal, hogy legfelső köszönetét fejezzem ki azért a kitartó, áldozatkész és mintaszerű gondoskodásért, amelyet az osztrák-magyar monarchiának szétválaszthatatlanul testvériesült s e téren egymással vetélkedő két államában a lakosság széles rétegei a háború kezdete óta fejtenek ki hadban álló dicsőséges és a forrón szeretett hazát önfeláldozóan védelmező hőseinkért és hozzátartozóikért.

Ennek a tevékenységnek ékesen szolgáló emléke legyen ez a lovasszobor a jövendő nemzedékek számára.

Ámde még csak kezdetén vagyunk a királyi kormány által oly céltudatosan a helyes mederbe terelt nagy akciónak s legszentebb kötelességük mindazoknak, akik az otthon tűzhelyénél maradlak, hogy ne szűnjenek meg továbbra is segédkezni abba, miszerint a csapásoktól sújtott harcosok és családjaik sorsán minden erőnkből könnyítsünk, ezzel téve tanúságot irántuk érzett mélységes hálánkról és csodálatunkról.

Fűzzük ezt a fogadalmat a mai ünnepséghez, ő felsége, a király nevében, a lovasszobrot leleplezettnek jelentem ki.

E szavak után a főherceg elhelyezte a szobor talapzatán a király aranylemezét, mialatt a katonazenekar ismét eljátszotta a Himnuszt, amelyet kalaplevéve hallgatott végig a közönség.

Csernoch János bíboros hercegprímás lépett most a talapzatra. Üdvözölte a fenségeket s a szobrot Bárczy István polgármester gondjaira bízta. Megkezdődött ezután a lemezek beverése.

A szobor lófejdíszét az udvari sátorba vitték, ahol kis aranykalapáccsal verte be elsőnek Károly István főherceg a király lemezét s utána gróf Fürstenberg-Stammheim Ferenc Egon német főkonzul Vilmos császárét, Ahmed Hikmet bég török főkonzul a török szultánét, majd Károly István főherceg és Auguszta főhercegasszony a saját lemezét.

Amíg a lemezbeverések megtörténtek, a katonai zenekar egymásután játszotta el a magyar, német és török nemzeti himnuszokat.
Az aktus befejezése után Bárczy polgármester lépett a szobor talapzatára.
- A hazafias áldozatkészség új szimbólumot nyert - mondotta. - Az áldozatkészség új oltára ontsa a társadalom bőségszaruiból adományait vitéz katonáink hozzátartozóinak.

Ezután a törvényhatóságok képviselői járultak a szobor elé és verték be pikkelyeiket.
Az ünnepség után cercle volt az udvari sátorban. Károly István főherceg hosszasan beszélgetett gróf Tisza Istvánnal és a kormány tagjaival.

Később magához kérette a szobor alkotóit, Sidló Ferencet, Róna Józsefet, Schmidt Miklóst és Thék Endrét.

Bemutatták a főhercegnek Basch Árpád festőművészt is, aki a nemzeti áldozatkészség pergament-albumát készítette el. Ebben az albumban örökítik meg mindazoknak a névsorát, a kiknek a lemeze rajta lesz a szobron.

A főherceg rögtön beleírta nevét a könyvbe, azonkívül elkért egy lapot, hogy a királlyal is aláírathassa.

A német és török főkonzulok külön futárokkal küldték el az album egy-egy lapját uralkodóiknak aláírást végett. Az ünnepséget a Szózattal fejezték be, melyet az Opera énekkara adott elő. Tizenkét órakor a közönség lelkes éljenzésétől kísérve távoztak a leleplezésről a főhercegi vendégek.

A szobor körül már eltávozott helyéről a katonaság és díszbe öltözött rendőrség, nagy tömegekben kezdett hullámzani a közönség.

A Mátyás király korabeli páncélos lovast ábrázoló szobor mellé apró, könnyen szétszedhető házikót építettek. Itt árulják a lemezeket, amelyekre rávésik az adakozók neveit.

Az ünnepség után valósággal megrohanták az adományozók a kis faházikót.

Források

 • https://www.kozterkep.hu/~/3622/Nemzeti_aldozatkeszseg_szobra_Budapest_1915.html
 • https://epa.oszk.hu/00000/00003/00003/szabo.htm
 • https://ujszo.com/napilap/szalon/2014/07/19/a-nemzeti-aldozatkeszseg-szobrai
 • https://pinteraukcioshaz.hu/a-nemzeti-aldozatkeszseg-szobra-plakat
 • https://medals.extra.hu/modules/myalbum/photo.php?lid=1209
 • https://turul.info/magyarok/nemzetialdozatkeszseg
 • https://www.militaria.hu/uploads/files/82849700_1337252289.pdf
 • https://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_62745.jpg
 • https://nullahategy.hu/az-vilaghaboru-hetkoznapjai-elevenednek-meg-kiscelli-muzeumban/
 • L. JUHÁSZ ILONA tanulmánya
 • SZABÓ DÁNIEL tanulmánya: A nemzeti áldozatkészség szobra : avagy fából vaskatona
 • https://wmmm.hu/2016-marcius-a-nemzeti-aldozatkeszseg-szobra/