A Vörös Félhold magyar adományjelvényei

2017.03.16

A Vörös Félhold magyar adományjelvényei

A Vörös Félhold magyar adományjelvényei

A világháború alatt a Vörös Félhold támogatására különböző bizottságok alakultak meg. Először 1914 decemberének elején Bécsben alakult egy bizottság, Leichtenstein Ede herceg elnökségével. A bécsi bizottságot Ferenc József császár a megalakulásuk után 50.000 K-val támogatta.

A Vörös Félhold (magyar) Országos Bizottsága

A megalakulásuk után pár nappal a bécsi végrehajtó bizottságot Tisza István gróf miniszterelnök fogadta 1914. december 15.-én délután, a találkozón megegyeztek, hogy Magyarországon is mozgalmat indítanak a Vörös Félhold támogatására.

Gróf Tisza 1914. december 27.-én, vasárnap délelőtt 11 órára az Országház delegációs termébe hívott össze egy értekezletet a Vörös Félhold magyar bizottságának megalakulása ügyében.

Az értekezleten megjelent többek között az Apponyi, Almássy, Batthyányi, Edelsheim-Gyulai, Festetics, Károlyi, Héderváry, Lánczy, Széchenyi női és férfi tagjai, grófok, bárók és más nemesek is, illetve török előkelőségek, Ahmet Hikmet bég, budapesti török főkonzul, és a török Vörös Félhold kiküldöttei.

Tisza István nyitó beszéde után megalakultnak jelentette a nagybizottságot, javasolta, hogy alakítsanak meg egy elnökséget és egy választmányt férfi- és nő-tagokkal. A férfi-tagok közül válasszanak egy elnököt, hat társelnököt, hat titkárt, huszonnégy választmányi tagot, a női-tagok közül egy elnököt, két társelnököt és tizennyolc választmányi tagot.

A javaslat után közfelkiáltással választották meg a bizottság tagjait, az elnök Héderváry Károly gróf, a társelnökökké választották Apponyi Albert grófot, Csekonics Endre grófot, Karátsonyi Jenő grófot, Bárczy Istvánt (Budapest főpolgármestere), Berzeviczy Albertet és Széll Kálmánt. A hölgyek részéről elnökké választották Károlyi Istvánné grófnét, társelnökké Berzeviczy Albertnét és Héderváry Károlyné grófnét szavazták meg.

A választmányi tagok felsorolásától most eltekintenék, a teljes névsor megtalálható a Budapesti Hírlap 1914. december 28.-i (329. szám, 4.-5. oldal) lapjában.

További beszédek és a jelenlévők pénzbeli felajánlásai után a frissen megválasztott elnök az értekezletet berekesztette, így végződött a magyar Bizottság budapesti megalakulása. A megalakulás után egyből különböző formában gyűjtőakciók megszervezése és lebonyolítása kezdődött. Ezek egyike volt például hangversenyek lebonyolításában történő részvétel.

A jelvények terjesztése

Az Operaház és a Nemzeti Színház 1915. január 27.-én este előadást szervezett a Zeneakadémián a Vörös Félhold javára. A koncertet nagyszámú díszes közönség hallgatta meg. Az est folyamán hozták forgalomba a Vörös Félhold magyarországi mozgalmának jelvényét. A jelvényeket a későbbiekben minden nagyobb üzletben árusították. Márciustól sok helyszínen történt a terjesztés, mint például az Abbázia kávéházban, Grádó kávéházban és tucatnyi más budapesti üzletben és árusítóhelyen. Nyártól vidéken is elkezdték a jelvények terjesztését, illetve eredeti konstantinápolyi hivatalos Vörös Félhold levelezőlapokat is árusítottak, 20 fillér ellenében.

A bizottság a jelvény egy díszpéldányát 1915 augusztusában elküldte az uralkodónak is, aki Tisza István gróf miniszterelnök átiratában közölte a bizottság elnökével, Héderváry Károly gróffal, hogy volt kegyes elfogadni az ajándékot, a török-magyar fegyverbarátság szép jelképét. Ugyanezen év novemberében Mehmed török szultánnak is felajánlotta a jelvény egy díszes példányát, a szultán Husszein Hilmi pasa, bécsi török nagykövet útján köszönte meg a jelvényt a bizottságnak.

A jelvények

A török Medzsidje-rendhez hasonló alakú, hétágú csillagot formázó, magyar színeket, török félholdat és csillagot megjelenítő zománcozott jelvény.

A jelvény ára 1 K volt.

Berger Márkus féle budapesti Első Magyar Tűzzománc és Jelvénygyár gyártotta.

A jelvénynek két változata ismert, eltérő zománcozással.

A jelvény eladásából származó bevételt a török sebesültek ellátására fordították.

Összeállította: Á I

Források

  • Budapesti Hírlap számai
  • Pesti Hírlap számai
  • Aukciós oldalak