A "vörös kalapácsos ember" a fronton 

2017.03.08

A "vörös kalapácsos ember" a fronton

Az elmúlt héten sok-sok korabeli napilapot és rendeletet, közlönyt bogarásztam át, akkor találtam ezt az érdekes információt.

Egy kis "politikamentes" szösszenet, nem az én tollamból csak idézem:

*

1918-ban már negyedik esztendeje harcoltak a monarchia vágóhídra kényszerített katonái, egy már láthatóan elvesztett világháború mélypontján, véres veszteségek, kimerültség, elfásulás és határtalan elkeseredés közepette. A hátországban nélkülözés, nyomor, visszaélések a hadisegéllyel. A nyomorgó lakosság és a megvert hadsereg hangulata egyre forradalmibb lett. Az 1918-as év nyarán, az ötödik háborús év kezdetén megjelent a magyar katonák sapkajelvényei között egy kisméretű, de háborúellenes mondanivalójában komoly jelentőségű, gigantikus alak, a vörös kalapácsos ember alakja. S nem sokkal ezután a kimerültség felé zuhanó monarchia hadvezetősége felismerve a sapkajelvény politikai jelentőségét -, kiadta a következő tartalmú, német nyelvű rendeletet:


Cs. és kir. 10. Hadseregparancsnokság

Na. No. 1672.

SZIGORÚAN BIZALMAS!

"JOGOT" szociáldemokrata pártjelvény

Cs. és kir. 1. gyaloghadosztály parancsnokságnak

Tábori posta 1918. június 20. Tábori posta szám: 510.

A Hadsereg Főparancsnokság Vezérkari Főnökségi nyilvántartó osztály 12 108. sz. rendeletére:

A hátországi és hadtápterületen gyakran kerül elő az alábbi ábra szerinti jelvény:

Illetékes helyről kapott közlés szerint ez a jelvény, amelyet részben katonai egyenruhán, részben pedig mint sapkajelvényt lehet látni, a "Népszava" szociáldemokratapárti újság kiadóhivatalának és a pártnak a jelvénye, amelyet mindenhol, leginkább a magyarországi nagyobb arányú ipari üzemekben terjesztenek.

A jelvény viselése a Szociáldemokrata Párthoz való tartozást jelképezi, amely egy, a munkásság részéről megnyilvánuló tüntetés.

A tábori hadseregnél a legénységnél feltalálható ilyen jelvényeket el kell kobozni és azokat biztos módon meg kell semmisíteni.

Ennek a kiadott rendelkezésnek az alapján a pártpolitikai célokat szolgáló jelvény viselését a haderő összes tagjai részére megtiltom.

Kiadva az összes alárendelt parancsnokságoknak 1-100 példányban.

A parancsnok helyett ,

Olvashatatlan aláírás


A cs. és kir. hadvezetőség a megjelölt időpontban megindította a harcot az imperialista háborús érdekeket minden kétségen kívül veszélyeztető "Vörös kalapácsos ember" ellen.

Ezt a harcot és vele együtt a dolgozó magyar nép, sőt a világ minden dolgozó népe létérdekeivel ellentétes első világháborút a cs. és kir. hadvezetőség elvesztette. Része volt ebben a hadsereg forradalmasodó hangulatának is, amelyet ekkor a vörös kalapácsos ember szimbolizált.

*

Eddig tartott az idézet. Fényképpel bizonyíthatóan az alábbi, vörösen zománcozott pártjelvényt viselték katonai zubbonyon!

A grafika (és a jelvény) figuráját állítólag Fischer Tiborról mintázta Bíró Mihály 1910 körül. 

Összeállította: Á I

Források

  • Dezsényi Miklós, Hadtörténelmi Közlemények, 1963.
  • Magángyűjteményben fellelhető korabeli fotó