K.k. Österreichischen Militär- Witwen- und - Waisenfond

2017.01.26

K.k. Österreichischen Militär- Witwen- und - Waisenfond emlékei és 1917-es jelvénye

Cs. és kir. Osztrák Katonai Özvegy és Árva (segély)alap

1914-ben a volt cs. és kir. Hadügyminiszter, Franz Xavier Freiherr von Schönaich felhívást intézett a monarchia népeihez, hogy különböző adományokkal támogassák a harcokban megözvegyült asszonyokat, és elárvult gyermekeket.

A többi segélyezéssel foglalkozó szervezethez hasonlóan különböző rendezvények megszervezésével (például a tuberkulózis elleni, amit a tömegek nyomorából és szegénységéből eredő tömegesen egészségtelen életmód terjesztett el), vagy kisebb emlék és ajándéktárgyak árusításával próbáltak bevételhez jutni, amit az özvegyek és hadiárvák segélyezésére fordítottak.

A segélyalap vezetősége Bécsben, az Aurenbruggergasse 2. szám alatt működött.

Adtak ki képes levelezőlapot, postabélyeget, jelvényeket.

A segélyalap egyik jelvényét valószínűleg 1917-től árusították a fellelt plakátok és adomány nyugták szerint. Érdekessége, hogy porcelánból készült, és a plakáton megjelenő grafikát mintázza a síró özvegyet és gyermekét védő angyallal. A másik, kerek jelvény valószínűleg korábbi kiadás.

A mozgalom egyik különleges hozadéka az volt, hogy hanglemezen (30 cm-es Schellack-Schallplatten) is elérhetőek voltak a felső vezetés beszédei a nagyközönség számára.

A hanglemezek rögzítésében az uralkodóház tagjai, illetve a katonai vezetés prominensei is részt vettek, többek között maga az uralkodó, a trónörökös, vagy Conrad von Hötzendorf.

Ferenc József császár beszéde hanglemezen, felhívás a segélyalappal kapcsolatban:

https://www.mediathek.at/atom/017831C3-0B2-0188D-00000BEC-01772EE2

Károly trónörökös beszéde:

https://www.mediathek.at/atom/01588719-15D-00213-00000920-01578AE3

A felvételek nem célirányos segély felhívások voltak, hanem tájékoztató gondolatok a Monarchia helyzetéről, a háború menetéről. A lemezeket a berlini Firma Lindstörm készítette.

A háborús propaganda egy új szelete tárult fel ezáltal. 

Források

Források: