The British War Medal 1914 - 1918

2017.01.31

The British War Medal 1914 - 1918 


A brit kitüntetést a háború után, 1919. július 26.-án alapították hadjárati kitüntetésként.


Az elnyerés feltételei

Általánosságban elmondható, hogy adományozták azon tiszteknek és közkatonáknak mind a brit, mind a gyarmati egységeknél, akik 1914. augusztus 5.-e és 1918. november 11.-e között a hadműveletekben részt vettek, illetve legalább 28 napra mozgósítva lettek illetve akik a mozgósítás vagy hadi szolgálatuk alatt életüket vesztették, automatikusan megkapták ezt a kitüntetést. A Brit Domínium katonáinak is adományozták. Ezt később kiterjesztették az 1919-20-as évek periódusára is, a háború utáni aknamentesítésben résztvevő tengerészek is megkapták (illetve akik részt vettek a kelet Baltikumban, Oroszországban, Szibériában, Kaszpi-tengeren, Fekete-tengeren végrehajtott hadműveletekben - részletesen lentebb).


Navy (Haditengerészet)

A Haditengerészet (Royal Navy), és az alá tartozó alábbi egységek tagjai kaphatták meg:

  • Royal Marines (Tengerészgyalogság)
  • Royal Naval Air Service (Tengerészeti Légi Szolgálat)
  • Royal Indian Marine (Indiai Tengerészet)
  • Royal Naval Reserve (Tengerészeti Tartalékos egységek, beleértve a halászokat is)
  • Royal Naval Volunteer Reserve (Tengerészeti Önkéntes Tartalékos egységek) 
  • Mercantile Marine (Kereskedelmi Tengerészet), domíniumi és gyarmati tiszti és legénységi állományú tengerészek számára adományozható volt 28 napi mozgósítás esetén.

A tengerészeken kívül a Women's Royal Naval Service és a Queen Alexandra's Royal Naval Nursing Service illetve a Royal Naval Nursing Service Reserve (tartalékos) női tagjainak is adományozhatták, akik kórházhajón szolgáltak, de kíbővítették az adományozás kritériumait a nem tengerész poszton, hajón szolgáló, ellátó és egészségügyi személyzetre is. Posztumusz is adományozták, akkor is, ha nem volt meg a 28 napi szolgálat.

Tengerészek számára speciális feltételek teljesülése esetén is került kiadásra a kitüntetés, melyet a szalagon elhelyezett, feliratozott hadjárati pántok jelképeztek, ezek az alábbiak:

"GERMAN EAST AFRICA": Őfelsége hajóin szolgáló tisztek és legénység részére, akik Kelet -Afrika partjainál, Mombasa és Delagoa Bay szigetei között, illetve Afrika tavain szolgáltak.

" GERMAN S. W. AFRICA": Őfelsége hajóin szolgáló tisztek és legénység részére, akik Német Dél-Nyugat -Afrika partjainál, Luderitz Bay és Swakopmund partszakasza között szolgáltak 1914. szeptember 15. - 1915. július 9. között.

"PACIFIC ISLANDS": Azon tisztek és legénység részére, akik az alábbi hadműveletekben vettek részt: 1914.09.11.-21. között New Britain-nél, 1914.09.06.-10.08. között New Ireland-nél, 1914.09.24.-én Kaiser Wilhel Land-nál, 1914.11.21.-én Adrmirality Islands-nél, 1914.11.06.-án Nauránál, 1914.08.29.-én German Samoa-nál.

"CAMEROONS": Őfelsége hajóin szolgáló tisztek és legénység részére, a Nigerian Marine hajósainak, csónakosoknak, akik Cameron partjain és folyóin szolgáltak 1914.08.29. - 1916.01.31. között.

"NORTH RUSSIA 1918/19": Mindazoknak, akik Észak Szibéria partjain vagy vizein szolgálatot teljesítettek, meghatározott földrajzi koordináták között: 1918.11.11. éjféltől 1919.10.12.-ig.

"EASTERN BALTIC 1918-19": Mindazoknak, akika Finn-Öbölben és a Baltikumban szolgáltak meghatározott földrajzi koordináták között: 1918.11.11. éjféltől 1919.12.31. éjfélig (1920.01.01-ig).

"MINE CLEARANCE 1918-19": Azon szolgálatot teljesítők és alkalmazottak, akik hazai és külföldi vizeken és kikötőkben részt vettek az aknamentesítésben, meghatározott időintervallumban és földrajzi térségben ( hazai vizeken, beleértve az Északi-tenger európai tengerpartjait is, vagy mediterrán területen illetve a baltikumban, az M.0.972/19 Aknamentesítási Szerződésben foglaltak szerint).

"SERBIA": A tengerészeti kontingens valamennyi delegáltjának, akik a kirendelt kórházi egységben teljesítettek szolgálatot (Sir. E.C.T. Troubridge admirális irányítása alatt) 1914.12.14. és 1916.01.01. között, és a szerbiai hadjárat alatt az albániai partokhoz történő visszavonulásban részt vettek (és más hadjárati pántra nem jogosultak). /Szerbia összeomlása 1915-ben/

"SIBERIA 1918-19": A szibériai Brit Tengerészeti Misszió tagjainak, akik J. Wolfe Murray parancsnok alatt szolgáltak 1919.09.13.-ig, vagy a tengerészeti különítmény azon munkavállalóknak, akik a szibériai Káma-folyónál látták el feladataikat (és más hadjárati pántra nem jogosultak).

"RUSSIA": A Tengerészeti Misszió azon tagjainak, akik 1919-20 között dél szibériában szolgáltak, vagy a háború alatt a gépesített egységekben teljesített szolgálatukkal segítették Oroszország haderejét (és más hadjárati pántra nem jogosultak).

"BLACK SEA 1918-20":  Őfelsége hajóin szolgáló azon tisztek és legénység részére, akik a Fekete-tengeren vagy a Boszporusznál (Stefano Point és Farnar Burnu között) teljesítettek szolgálatot 1918.11.11.-ig.

"CASPIAN": Azon tisztek és legénység részére, akik a Kaszpi-tengeren szolgáltak 1918.07. - 1919.08.27. között.


Army (Hadsereg)

Az elnyerés alapfeltételei a hadsereg tagjai részére: lásd fent. Posztumusz is adományozták, akkor is, ha nem volt meg a 28 napi szolgálat. A feltételek megegyeztek a Women's Auxiliary Forces tagjai esetében, a katonai kórházakban, segélyhelyeken és katonai egészségügyi intézményekben szolgálók esetén is, beleértve a Brit Vöröskereszt és az Order of Saint John (Szent János Rend) tagjait, akik a sebesültek ellátásában és gyógyításában segédkeztek.


Air Force (Légierő)

Megegyezett a fent említett, hadsereg tagjaira vonatkozó alapfeltételekkel. A Royal Naval Air Service és a Royal Flying Corps egyesítésével született meg az új brit légierő, a Royal Air Force 1918.04.01.-én. Tengerentúli szolgálat szükségeltetett az elnyeréshez, de brit bázissal rendelkező és az ellenséggel harba bocsájtkozott hajózó (repülő)személyzet is megkapta, akik francia területen értek földet, és nem maradtak ki a sorból a szállító repülőgépen szolgálók sem.


Összesen kb: 6 millió 500 ezer darabot adtak ki ebből a kitüntetésből, 6 millió 400 ezer darab ezüstből, kb: 110 ezer darab pedig bronzból készült. A bronz példányokat kínai, máltai és indiai (nem harcoló, munkás-zászlóaljak emberei is) katonák kapták meg. Ezek száma lényegesen kevesebb, ezért furcsa módon nem az ezüst, hanem a bronz példányok az értékesebbek (de van kivétel, extra ritka ezüst darabok: lásd lentebb)! A Canadian Expeditionary Force (CEF) kanadai katonáinak 427.993 darabot adományoztak.

 


A kitüntetés

Az angolszász terminológiában a kitüntetés kapott becenevet: "Squeak" ( A Daily Mirror-ban 1919-től megjelenő képregény figuráira utalva, "Pip, Squeak and Wilfred". Mindhárom első világháborús "alap" kitüntetés megkapta a  becenevét, az 1914 Star/1914-15 Star-ok voltak "Pip", a Victory Medal pedig "Wilfred"). Amennyiben a katona csak a BWM-et és a VM-et kapta meg, "Mutt és Jeff"  volt a becézés. Jópofa szokás. Szerintem.

Tervezte W. McMillan, és az Állami (Birodalmi) Pénzverőben (Royal Mint) készítették.

Az előlapon: Sir Bertram Mackennal által mintázott, V. György király balra néző korona nélküli profilja látható, és körülötte az alábbi körirat olvasható:

GEORGIVS V BRITT. OMN: REX ET IND: IMP:

(V. György, minden Brit Királya és India uralkodója)

A hátlapon: "1914" és az "1918" számok (a háború éveire utalva), központi alakként ruha nélkül rövid karddal a kezében (az erőt -fizikális/mentális- demonstrálva), a lovon ülő Szent György látható, felette a Győzelem Napja, alatta koponya keresztbe tett lábszárcsontokkal és a hullámzó tengerrel (Brit-szigetek). Megfigyelhető még, amint Szent György lova a jobb mellső lábával, egy Porosz címerrel díszített pajzsra tapos, utalva az ellenség legyőzésére.

Az érem nem függesztő karikával van szerelve, hanem egy tipikusan angolszásznak mondható megoldással, egy ponton rögzül az éremhez a szalagtartó. Az érem átmérője 36 mm, vastagsága 3 mm, a szalagtartó szélessége 37 mm.

A szalag teljes szélessége 32 mm, színei: narancssárga középszín (16 mm széles), fehér (3 mm széles) sáv, fekete (2 mm szélse) sáv, amiket mindkét szélén a "Birodalmi kék"-nek (3 mm széles) nevezett szín határol. A színeknek nincs jelentése.

Ezen a kitüntetésen is követték a brit hagyományokat, de nem a hátlapon, hanem az érem peremén a kitüntetett adatai (Név - Rang - Egység) olvashatóak, vagyis minden kitüntetés nevesített. (Létezik vésett verzió is).

A peremen "REPLACEMENT", "DUPLICATE", "R", "D"  jelzésekkel is lehet találkozni, a pótolt daraboknál. Papír dobozzal adták ki.

A viselési sorban az "1914 Star/1914-1915 Star" után és a "The Vitctory Medal" elé sorol.

Miniatűr változatban is létezik.

A saját darab


Saját darabom peremfelirata a következő: 6(?kopott)92 PTE M SUKUYA 2/KAR

Vagyis M. Sukuya közlegény, a (King's African Rifles) Király Afrikai Lövészeinek 2. zászlóaljából/osztagából.

Sukuya valószínűleg gyarmati, afrikai származású katona, aszkari volt.

A KAR (6 zászlóaljból állt 1914-ben) 1902-től 1960-as évekig a brit fennhatóságú Kelet-Afrikában állomásozott, katonai és rendfenntartó feladatokat láttak el Kenya, Uganda, Brit Szomáliföld, és Nyasaland (ma: Malawi) területén.

A 2. zászlóalj a mai Malawi területén állomásozott. 1914-ben a háború kitörésekor az egész KAR 70 brit nemzetiségű tisztből, 3 brit altisztből és 2325 afrikai származású katonából állt.

Nem volt nehézfegyverzetük, tüzérségük, gépfegyvereik, tartalékuk. Ellenben 70-80 fős szakaszokkal rendelkeztek a századok.

Az egységek felépítését, átszervezését többször is végrehajtották a háború alatt. Az egységek a Kelet-Afrikai harcokban vettek részt, a német tábornok, Paul Erich von Lettow-Vorbeck csapatai ellen küzdöttek.

A háború végére1918-ban, a KAR már 22 zászlóaljból, részletesebben: 1193 brit tisztből, 1497 brit altisztből, és 30.658 afrikai származású katonából állt! A Nagy Háborúban 5117 halottat és sebesültet vesztettek, illetve 3039 fő betegségekben halt meg!

Érdekes útja lehetett ennek a kitüntetésnek, amíg eljutott Magyarországra...

Írta: Á I

A "Nelson Bunker Hunt problematika"

Ezüst piaci spekulációk és manipulációk

Herbert Hunt a testvérével, Nelson Bunker Hunttal az 1970-80-as években meghatározó szereplők voltak az ezüst piacán. A Hunt fivérek azzal vonultak be a történelembe, hogy közel 200 millió uncia ezüstöt vásároltak fel, ami az akkori teljes amerikai ezüstpiac 60 százalékát jelentette, a világ akkor forgalomban lévő ezüstjének pedig a 15 százaléka volt a Hunt fivérek tulajdonában. Igaz, hitelből finanszírozott pozíciókkal rendelkeztek és nem csak fizikai tömbökben tartották a megtakarításaikat. A Hunt testvérek sikeresen kerítették be az ezüst piacát és komoly veszteségre kényszerítették azokat, akik arra spekuláltak, hogy az árak zuhanni fognak és emiatt eladási, azaz short pozíciókat vettek fel. Mivel fizikai hiány alakult ki az ezüstből, hiszen a Hunt fivérek páncélszekrényeibe volt elzárva hatalmas mennyiségű ezüst, emiatt a nyersanyag árfolyama valósággal kilőtt.

Ennek eredményeként rengeteg ezüstből készült BWM került a kereskedőkhöz, és beolvasztották őket. Sok kitüntetés sor (trió) széttöredezését és BWM-jának hiányát ez az ezüs piaci machináció okozta, eladtak minden ezüst anyagú dolgot a magas ár miatt. Érmeknél, amivel kereskedőknél is lehet találkozni, jellegzetes a szalagtartó pánt hiánya, mert letörték és értékesítették a tulajdonosok ezüst érmeként. Ezekkel a tönkretett darabokkal karikával, láncra fűzhető érmeként találkozhatunk.

Részben a  nyersnyaghiány eredményekét az indiai illetőségűeknek esetlegesen adományozott ezüst anyagú darabok a legnagyobb ritkaságúnak számítanak, mert a machinációk eredményeként minden nemesfém tartalmú tárgyat felhasználtak az indiai ékszerkészítők, köztük a subkontinensre került kitüntetéseket és érmeket is.

Az 1980 januárjában 49,45 dollárig emelkedett az instrumentum ára. A testvérek akkori pozíciójával számolva nagyjából 9,6 milliárd dollárnyi vagyon hevert fizikai ezüstben, illetve határidős pozíciókban.

Mi az a short ügylet?

Olyan tranzakció, amikor a befektető, vagy spekuláns arra számít, hogy bizonyos értékpapír árfolyama csökken. Ekkor nem vételi pozíciót nyit, hanem eladási megbízással lép be a piacra. A tranzakció lebonyolításához általában szükség van arra, hogy a befektető kölcsönkérjen annyi részvényt, amennyit el szeretne adni. Amikor a tőzsdés lezárja egy vételi megbízással az ügyletet, akkor utána vissza tudja adni a kölcsönzött papírokat. A kölcsönzésért díjat kell fizetnie a shortosnak. Azokat a short pozíciókat, melyekhez nem kérnek kölcsön papírt és napon túlra vonatkozik, naked shortnak hívják a zsargonban, de ez több európai országban is tiltott tranzakciónak minősül.

A hatóságok a spekuláció letörése miatt elkezdték megemelni a határidős pozíciókhoz tartozó letéti követelményt, ez pedig további tőkét igényelt a spekulánsoktól a finanszírozáshoz, melyet a készletek eladásával próbáltak fedezni. Az ezüst ára viszont szabadesésbe kezdett az értékesítések miatt, 1980. március 27-re 11 dollárra esett a nyersanyag unciánkénti ára.

A Hunt testvérek az árak összeomlása után csődbe jutottak, jelentős adósságot felhalmozva. De a csődvédelem során Hunték meg tudták őrizni az 1974-ben örökölt olajcégben lévő részesedésüket.